جزوات و فیلم های آموزشی درس کنترل اتوماتیک دانشگاه کاسپین ترم بهمن ۹۸

با سلام،

فایل ۱ جزوه : لینک دانلود

فایل کتاب اوگاتا فصل ۲: لینک دانلود

فیلم آموزشی جلسه اول:

فیلم آموزشی جلسه دوم:

فیلم آموزشی جلسه سوم:

فیلم آموزشی جلسه چهارم: