جزوات مورد نیاز دانشجویان در ترم بهمن ۱۳۹۸ (دانشگاه پارسیان)

 

جزوه درس زبان فنی : لینک دانلود

جزوه درس زبان تخصصی مکانیک: لینک دانلود

جزوه درس مکانیک سیالات ۲: لینک دانلود

جزوه درس مقدمه ای بر سیالات محاسباتی: لینک دانلود

جزوه درس ترمودینامیک ۲: لینک دانلود

جزوه درس مواد و مصالح درتاسیسات حرارتی و برودتی: لینک دانلود

جزوه درس توربوماشین ها: لینک دانلود

جزوه درس انتقال حرارت ۲: لینک دانلود

جزوه درس سوخت و احتراق: لینک دانلود

جزوه درس آزمایشگاه ترمودینامیک: لینک دانلود

جزوه درس آزمایشگاه مکانیک سیالات: لینک دانلود

جزوه درس آزمایشگاه انتقال حرارت: لینک دانلود