جزوات و فیلم آموزشی درس زبان فنی مکانیک

برای دانلود جزوه درس لطفا روی  لینک کلیک نمایید: لینک دانلود معنی لغات جلسه اول: لینک دانلود   فیلم آموزشی جلسه سوم: پارت اول پارت دوم: فیلم آموزشی جلسه چهارم: جلسه پنجم تشکیل نشد فیلم آموزشی جلسه ششم: فیلم آموزشی جلسه هفتم: فیلم آموزشی جلسه هشتم:  

جزوه و فیلم آموزشی درس طراحی CAD/CAM

لینک جزوه: دانلود لینک دانلود کتاب برنامه نویسی CNC کاردانش: دانلود فیلم آموزشی جلسه اول پارت ۱: فیلم آموزشی جلسه اول پارت ۲: فیلم آموزشی جلسه دوم: فیلم آموزشی جلسه سوم: فیلم آموزشی جلسه چهارم: فیلم آموزشی فصل ۲ پارت ۱: فیلم آموزشی فصل ۲ پارت ۲: فیلم آموزشی فصل ۲ پارت ۳:

جزوات و فیلم های تدریسی درس مبانی کنترل کیفیت

جزوات: جزوه جلسه دوم: لینک دانلود جزوه جلسه سوم: لینک دانلود جزوه جلسه چهارم: لینک دانلود کتاب معرفی شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی: لینک دانلود فیلم آموزشی جلسه دوم: فیلم آموزشی جلسه سوم: فیلم آموزشی جلسه چهارم: فیلم آموزشی جلسه پنجم:

جزوات مورد نیاز دانشجویان در ترم بهمن ۱۳۹۸ (دانشگاه پارسیان)

  جزوه درس زبان فنی : لینک دانلود جزوه درس زبان تخصصی مکانیک: لینک دانلود جزوه درس مکانیک سیالات ۲: لینک دانلود جزوه درس مقدمه ای بر سیالات محاسباتی: لینک دانلود جزوه درس ترمودینامیک ۲: لینک دانلود جزوه درس مواد و مصالح درتاسیسات حرارتی و برودتی: لینک دانلود جزوه درس توربوماشین ها: لینک دانلود جزوه […]

سلام

این سایت برای دسترسی دانشجویان به مطالب تدریسی در کلاس های دانشگاهی بنده ایجاد شده است. امیدوارم بتوانم مطالب خوبی در این سایت قرار دهم.