درباره

این سایت توسط مهندس مهدی عاملیان ایجاد شده است. و هدف آن  دسترسی راحت تر دانشجویان به مطالب تدریسی در دانشگاه می باشد.